Matador regler

Matador regler

Matador går ud på, at blive spillets eneste matador – dette gøres ved at være den rigeste spiller. Matador spil egner sig godt til spilleaftener med familien, vennerne eller noget helt tredje. 

Antal spillere: 3-6 spillere fra 10 år.

Du skal bruge: Matador spil

Matador spil

Matador spillet går ud på at købe, udleje og sælge ejendomme. Spillernes brikker placeres ved start, og derefter startes spillet. De felter, som man lander på kan man købe, og efterfølgende indkassere leje fra, hvis andre spillere lander derpå. Hvis man lander på et felt, som ingen andre deltagere ejer, og den pågældende ikke ønsker at købe det, sættes det på auktion og sælges til højestbydende. 

De felter, som man ejer, kan optimeres med f.eks. hoteller og huse, således at lejesummen øges. Hvis man mangler penge, kan man pantsætte sine grunde i banken. I spillet er der nogle felter, som hedder prøv lykken. Hvis man lander på sådan et, skal man trække et kort, og gøre det, som der står på kortet – det kan både være gode og dårlige ting.

Opsætning og Matador regler

Ved spillets start vælges en bankør. Den spiller som bliver bankør, skal derefter uddele 30.000 kr. til alle spillere, som skal fordeles således: 2 stk. 5.000 kr., 5 stk. 2.000 kr., 7 stk. 1.000 kr., 5 stk. 500 kr., 4 stk. 100 kr. samt 2 stk. 50 kr. Bankøren holder styr på de resterende penge samt skøderne, grønne huse og røde hoteller. Al form for betaling foregår gennem bankøren, undtagen den leje, som betales til ejeren, samt handelen med skøder, løsladelskort mm.

Derefter lægges prøv lykken kortene på spillebrættet med bagsiden opad. 

Spillebrikkerne sættes på start, og det aftales hvem der starter. Hvis I ikke kan blive enige, er det den yngste som starter. Derefter fortsætter spillernes ture efter urets retning. 

Lander man på et felt med mulighed for at købe et skøde, kan man enten købe dette eller lade være – hvis ikke spilleren vil købe det, sættes det på auktion. Hvis man køber grunden udleveres skødet af banken, og pengene for grunden gives til banken. Derefter lægges skødet foran spilleren, således de andre spillere kan se det. Hvis en anden spiller lander på et felt, som en anden spiller ejer, kan ejeren opkræve den leje, som står på skødet. 

Lander man på prøv lykken, så skal man trække et kort fra bunken og derefter gøre det, som kortet beder om. Det trukne kort lægges efterfølgende nederst i bunken. 

Lander man på feltet De Fængsles, skal man rykke direkte hen på fængslet. Hvis man passerer start, får man IKKE de 4.000 kr., som man normalt modtager. Hvis man blot lander på fængsels feltet, er man ikke i fængsel, men blot på besøg. For at komme ud af fængsel har man 3 muligheder:
1. Betale en bøde på 1.000 kr.
2. Bruge et løsladelseskort fra Prøv Lykken hvis man har dette.
3. Slå to ens terninger. Hvis man slår to ens, rykker man denne sum frem.
Man har 3 forsøg til at slå to ens terninger – hvis ikke det lykkedes efter 3. forsøg er man tvunget til at betale bøden på de 1.000 kr. og derefter flytte det antal gange frem, som terningerne viser.
Når man er i fængsel kan man IKKE opkræve leje fra de andre spillere – man kan dog godt deltage i auktioner og købe grunde. 

Matador spil indeholder derudover indkomstskat – denne kan man vælge at betale med de 4.000 kr. eller 10% af de værdier, man har. Altså sine bygninger, kontanter, grunde og virksomheder. Man skal vælge betalingsmåden inden man tæller sine værdier!

Hvis man slår to ens med terningen, f.eks. hvis begge terninger slås 6’ere, får man et ekstra kast. Selvom man får et ekstra kast, skal man stadig forholde sig til det først felt man lander på – og derefter kan man slå igen. Hvis man slår 2 ens terninger 3 gange i træk, skal man rykke i fængsel. 

Hvis man lander på parkeringsfeltet, skal man blot blive der til næste runde. 

Køb Matador her:

Matador regler vedr. grunde, huse og hoteller

Hvis man ejer alle grunde af samme farve, må man opkræve dobbelt leje samtidig med, at man på alle tidspunkter kan bygge huse.

Husene skal opbygges således at ejeren af en grund skal starte med, at bygge det første hus på den valgte grund, men før andet hus kan opføres, skal alle grunde i gruppen hver især have opført det første hus. 

Der kan først bygges hoteller, når der på hver grund i gruppen er opført 4 huse. På hver grund må der kun opføres et hotel – de 4 huse leveres tilbage i banken ved opførelse af hotel. Hvis man ønsker at lever et hus tilbage, SKAL banken tage det tilbage, men mod halv betaling af husets pris. 

Hvis en spiller vil købe et hus, man banken ikke har nogen tilbage – ja så må spilleren vente til, at der er huse, som bliver leveret tilbage. Det er tilladt at lave indbyrdes handler med ubebyggede grunde og virksomheder.

Pantsætning af ubebyggede grunde og virksomheder

Man kan pantsætte ubebyggede grunde og virksomheder i banken. Hvis der er bygninger på de grunde man ønsker at pantsætte, skal disse først og fremmest sælges tilbage til banken. 

Når et kort et pantsat beholder spilleren kortet, men bagsiden vendes opad, da man ikke kan kræve leje for grunden, så længe den er pantsat. Renten er 10%, og tilbagebetales sammen med lånet, når pantsætningen ophæves. Spillere må ikke låne penge indbyrdes. 

Andre Matador regler

Hvis man glemmer at opkræve leje af en grund, har ejeren tabt sin ret, når 2. spiller efter vedkommende har kastet sine terninger. 

Hvis en spiller skylder mere, end denne ejer, skal alle værdier overdrages til kreditor, efter at eventuelle bygninger er solgt til banken. Derefter udgår spilleren. Hvis kreditor er bankøren, sættes alle grunde på auktion.